W Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie powstał Klub Mediacji Rówieśniczych, którego opiekunem jest pani Alina Bącik – nasza szkolna pedagog. Uczniowie, którzy są dyskretni i bezstronni zostali przeszkoleni na mediatorów rówieśniczych. Klub Mediacji Rówieśniczych ruszył od stycznia 2022r. Stacjonarnie spotkania z uczniami odbywają się w kąciku terapeutycznym - sali nr 11.  W planach mamy także wirtualny kącik. Mediatorzy pełnią dyżury na korytarzach. Regularnie spotykają się z opiekunem mediacji w celu omówienia swoich przypadków. Mediatorzy nie podają rozwiązania, tylko nakierunkowują na nie. Każdy poziom klas ma przyznanych poszczególnych mediatorów:

Zerówki - Zuzanna Krakowiecka kl. VIIb

Klasa I – Amelka Żukowska kl. VIIId, Weronika Popławska kl. VIIb

Klasa II- Aleksandra Wojtacha kl. VIIb

Klasa III- Zuzanna Krakowiecka kl. VIIb

Klasa IV- Weronika Popławska kl. VIIb, Konrad Piekarski VIIb

Klasa V – Szymon Zalewski VIIIe, Emilia Bagińska kl. VIIId

Klasa VI- Konrad Piekarski kl. VIIb

Klasa VII- Karolina Opacka kl. VIIIa, Aleksandra Wojtacha kl. VIIb

Klasa VIII- Amelia Żukowska kl. VIIId, Emilia Bagińska – kl. VIIId

Co to są mediacje rówieśnicze?

Mediacja rówieśnica to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania konfliktu między uczniami, w obecności dwóch bezstronnych i neutralnych mediatorów - uczniów, przygotowanych do prowadzenia mediacji rówieśniczej. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami między uczniami.

Kto to jest mediator rówieśniczy?

Mediator rówieśniczy to uczeń przeszkolony w zakresie mediacji, cieszący się zaufaniem i autorytetem wśród uczniów.

Czego mogą dotyczyć mediacje rówieśnicze?

 • Zniszczenia cudzej rzeczy,
 • Negocjacji warunków np. wycieczki szkolnej,
 • Kłótni,
 • Nieporozumień wynikających z niejasności wyborów do samorządu klasowego,
 • Ustalenia wysokości dot. Składek pieniężnych,
 • Przepychanek,
 • Spory o dekoracje, miejsce organizacji dyskoteki itp.,
 • Zazdrość np. o oceny,
 • Niechęć wobec jednego z uczniów.

Jak będą wyglądały mediacje rówieśnicze?

Mediacje rówieśnicze będą przeprowadzane przez bezstronnych mediatorów rówieśniczych, którzy nie będą Was oceniać. Mediatorzy chcą pomóc zrozumieć istotę problemu. Dla mediatora jest ważne, aby nakierunkować Was na rozwiązanie problemu, dzięki któremu dojdzie do porozumienia między Wami. Spotkania z mediatorami są poufne, to co się zadzieje zostaje tutaj. Celem spotkania jest rozmowa o problemie i szukanie jego rozwiązania. Mediatorzy chcą poznać punkt widzenia każdej ze stron! Aby rozpocząć mediację, niezbędne jest upewnienie się, czy uczniowie przyszli na nią dobrowolnie. Uczestnicy mediacji w każdym momencie mogą się wycofać. Spotkania z mediatorem rówieśniczym mogą odbywać się także indywidualnie. Podczas mediacji rówieśniczej każdy będzie miał czas na swoją wypowiedź i zostanie wysłuchany. Uczestnicy mediacji są szczerzy wobec pozostałych stron oraz mediatora. Na spotkaniu mediacyjnym nie podnosimy głosu, nie ranimy się, nie obwiniamy się i nie używamy obraźliwych słów. W trakcie mediacji mówimy o sobie.

Jak będą wyglądały indywidualne spotkania mediacyjne?

Indywidualne spotkania mediacyjne odbywają się kiedy:

 • Mediator dostanie informację o czynie zabronionym,
 • Między uczestnikami będzie napięta atmosfera,
 • Mediator chce poznać rzeczywiste interesy stron,
 • Między uczestnikami jest nierównowaga,
 • W grupie nie zachodzą postępy,
 • Pojawiają się nowe informacje.

Spotkanie mediatora z jedną stroną jest poufne względem drugiej strony i odwrotnie.

Zapraszamy -  zgłaszajcie się do nas!

Aleksandra Wojtacha VIIB