Praca oddziałów zerówkowych od 1.09.2021

Szanowni Państwo,

1 września 2021 zbliża się dużymi krokami i Państwa dzieci rozpoczną ,,naukę” w oddziałach przedszkolnych naszej Szkoły. Oddziały przedszkolne pracują od godz. 6.30 do 17.00 każdego dnia. Podstawa programowa jest realizowana od godz. 8.00 do godz. 13.00. Prosimy, aby dzieci były przyprowadzane do godz. 8.00.

1 września, w przypadku oddziałów przedszkolnych  jest normalnym dniem pobytu dzieci, czyli od 6.30 do 17.00 ( w tym dniu nie ma jeszcze obiadów i podwieczorków). Oczywiście, jeśli nie zachodzi potrzeba opieki, dzieci mogą być odebrane wcześniej ( po realizacji podstawy programowej, czyli po godz. 13.00 ).

 W celu zachowania procedur związanych z bezpieczeństwem w związku z COVID -19, specjalnie dla dzieci z oddziałów przedszkolnych zostało przygotowane oddzielne wejście ( zarówno do przyprowadzania jak i odbierania dzieci ). Jest to wejście od szczytu szkoły ( od strony parkingu). Na korytarzu przy tym wejściu są szatnie dla dzieci. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły – dzieci są odbierane z ,,wiatrołapu” przez panie pomagające nauczycielkom. Przy odbieraniu dzieci ze szkoły obowiązuje taka sama procedura.

1 września o godz. 17.00 odbędzie się zebranie:

- w sali gimnastycznej – spotkanie z dyrekcją szkoły – wejście na zebranie od strony boiska

( 1 rodzic do dziecka, w szkole w przestrzeniach wspólnych obowiązuje noszenie maseczek)

- spotkanie z wychowawcami w salach