Rozpoczęcie zajęć w klasie "0"
1.09 w godz. 8.00-13.00
4.09 w godz. 8.00 -13.00
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w klasach 1-3
4.09 (poniedziałek) o godz. 9.30