11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Uczniowie klasy 0A pielęgnując patriotyzm uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Dzieci ubrane w stroje galowe uroczyście wzięły udział w akcji “Szkoła do hymnu”. Z wielkim zaangażowaniem zaśpiewały również patriotyczną pieśń “Rozkwitały pąki białych róż”. Uroczystość, którą przeżyliśmy przyczyni się do kształtowania patriotycznych postaw naszych najmłodszych Polaków.

Agnieszka Materska

Marzena Sawicka