Dzień dobry,

Szanowni Państwo, już we wrześniu rusza Dentobus w ramach opieki stomatologicznej w szkołach. Proszę o zapoznanie się z informacjami poniżej.

1. Terminy:  14.09.2021 – do godz. 11.00 Szkoła Filialna w Sochoniach

                    14.09.2021 – od godz. 11.00 Szkoła Filialna w Jurowcach

                    17.09.2021, 21.09.2021, 24.09.2021, 28.09.2021, 5.10.2021 – Szkoła Podstawowa na ul. Polnej

2. Zgody i karty stomatologiczne złożone w poprzednim roku szkolnym są aktualne, więc nie trzeba ponownie składać żadnych dokumentów.

3. Rodzice dzieci z zerówek i klas pierwszych oraz rodzice uczniów, którzy nie uczyli się w naszej szkole, jeśli wyrażają zgodę na objęcie dziecka opieką stomatologiczną, powinni wypełnić zgodę i kartę stomatologiczną (linki) i dostarczyć do sekretariatu szkoły do 15.09.2021. Dokumenty nie są edytowalne, więc należy pobrać, wydrukować i uzupełnić. Dokumenty będą dostępne również w sekretariacie.

4. Wypełnienie danych dziecka, akceptacja rodziców lub opiekunów prawnych są to dane niezbędne do udzielenia świadczeń stomatologicznych.

5. Każde dziecko ma wykonany przegląd oraz świadczenia profilaktyczne tj. usunięcie złogów nazębnych, lakowanie i lakierowanie preparatem Duraphat. Rodzic otrzymuję informację zwrotną dotyczącą stanu uzębienia. Wszystkie świadczenia są bezpłatne w ramach koszyka świadczeń NFZ.

6. Świadczenia udzielane będą przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EURODENT Agnieszka Cimochowska w DENTOBUSIE powierzonym Podmiotowi leczniczemu przez Wojewodę Podlaskiego, na rzecz dzieci.

Karta stomatologiczna PDF

Zgoda na objęcie opieką stomatologiczną PDF