Wzorem lat ubiegłych młodzież z naszej szkoły uczciła pamięć poległych lotników , którzy zostali zestrzeleni w okolicach Wasilkowa 03.09.1939.Spotkanie zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej przy pamiątkowym obelisku na Osiedlu Leśnym. Przybyłe delegacje złożyły wiązanki i zapaliły znicze, oddając hołd bohaterskim pilotom, obrońcom naszej ojczyzny. Wysłuchaliśmy również krótkich przemówień pana burmistrza Adriana Łuckiewicza, księdza Romualda Bućko oraz żyjącego świadka tamtego wydarzenia. Młodzież z naszej szkoły zawsze pamięta o bohaterskich obrońcach swej ojczyzny, wyrażając tym samym swój współczesny patriotyzm.

FOTORELACJA 

 Jerzy Rusel