1.  Do Szkolnego Koła Caritas (SKC) może naleć każdy uczeń, który w terminie ustalonym przez opiekunów, złoży podpisaną deklarację.
  2. Po złożeniu deklaracji każdy wolontariusz otrzyma „Dzienniczek wolontariusza” w postaci rejestru działań.
  3. W „Dzienniczku wolontariusza” są zapisywane wszystkie akcje, w których uczestniczył wolontariusz, spotkania formacyjne  i inne działania.
  4. Godzina pracy wolontariusza wynosi 45 min. (tj. godzina lekcyjna).
  5. Uczeń, który przepracował w SKC 10h ma wpis na świadectwie szkolnym : PRACA W WOLONTARIACIE.
  6. Uczeń, który przepracował w wolontariacie 15-20h dostaje na koniec roku szkolnego wyróżnienie w postaci  dyplomu.
  7. Uczeń, który przepracował największą liczbę godzin otrzymuje na koniec roku szkolnego dyplom i nagrodę książkową.
  8. Trzej uczniowie z największą liczbą przepracowanych charytatywnie godzin zostaną wytypowani do nagrody WOLONTARIUSZ NA MEDAL.

 

                                      Opiekunowie SKC                                           Zarząd SKC