Zapraszamy po odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

7 lipca 2022r (czwartek) od godz. 13:00 do 15:00.

W pozostałych dniach w godzinach od 7:30 do 14:30.

Odbiór zaświadczeń w sekretariacie szkoły.