W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego rozpoczęłam  projekt czytelniczy skierowany do najmłodszych uczniów naszej szkoły. Moim głównym celem i marzeniem jest zachęcenie Zerówkowiczów do aktywnego uczestnictwa w życiu biblioteki poprzez udział w zajęciach czytelniczych, wypożyczanie literatury dziecięcej do wspólnego czytania z rodzicami oraz różnorodne działania aktywizujące i artystyczne.

Z zerówkami spotykam się raz na dwa tygodnie. Na pierwszych zajęciach dowiedzieliśmy się, jaką przemianę przeszła książka od glinianych tabliczek do czytników e-booków, zrobiliśmy karty czytelnika, nauczyliśmy się, jak wypożyczać książeczki. Na kolejnych poznaliśmy najważniejsze terminy związane z książką (autor, tytuł, ilustrator, bohater), graliśmy też  w grę planszową wykorzystującą świeżo nabytą wiedzę. Przed nami jeszcze sześć takich tematycznych spotkań, poświęconych ogólnie tematyce czytelnictwa i jego promocji wśród Zerówkowiczów.

Od wychowawczyń poszczególnych klas zerowych wiem, że dzieciom podobają się prowadzone przeze mnie zajęcia, że chętnie wypożyczają książki i w domu czytają je wspólnie z rodzicami czy starszym rodzeństwem. Niektóre nie mogą się wręcz doczekać, kiedy staną się czytelnikami naszej dużej, szkolnej biblioteki...

 

Barbara Moniuszko

FOTORELACJA