Kalendaria historyczne

Kalendarium to chronologiczny zestaw dat ważnych wydarzeń z jakiegoś okresu, z jakiejś dziedziny lub z czyjegoś życia. Kiedy powstała nasza szkoła? Jak toczyły się jej dzieje? Jak wyglądało życie szkoły 30 lat temu, 20 lat temu? Czym żyli uczniowie i nauczyciele szkoły? 

Historia powstania naszej szkoły zaczyna się w 1981 roku, kiedy to na prośbę rodziców, dyrekcji i nauczycieli ówczesnej Szkoły Podstawowej władze oświaty podjęły decyzję o budowie nowej szkoły. Od 1982 do 1985 roku trwała realizacja planu budowy, choć formalnie jako Szkoła Podstawowa nr 2 zaczęła działać już w roku 1984 początkowo mieszcząc się razem ze Szkołą Podstawową nr 1 w budynku przy ulicy Mickiewicza.

Pierwszym dyrektorem była Wanda Kaczyńska, od 2004 roku funkcję tę objęła Anna Biegańska, a od 2014 placówką zarządza Anna Ewa Fidurska.

Po pierwszej dużej reformie oświaty (1999) szkoła przy ulicy Mickiewicza przekształciła się w gimnazjum, a nasza przybrała miano Publicznej Szkoły Podstawowej w Wasilkwie. Zaszytne imię Króla Zygmunta Augusta otrzymaliśmy w 2004 roku na 20 lecie działalności szkoły.

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie przez ponad 35 lat istnienia ma w dorobku wiele sukcesów z których należy wyróżnić dominację sportową w województwie, liczne tytuły laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych a także prężnie działąjące koła realizujące liczne projekty o zakresie lokalnym i międzynarodowym.

Jesteśmy dużą świetnie wyposażoną placówką. Sekcja sportowa to jedna duża i dwie małe sale gimnastyczne, boisko wielofunkcyjne z tartanem i bieżnia. W budynku znajdziemy dwie nowoczesne pracownie komputerowe, pracownię chemiczną, pracownię językową i sale przedmiotowe wyposażone w stanowiska komputerowe z projektorami, a niektóre z tablicami multimedialnymi lub telewizorami dotykowymi. W szkole funkcjonują pedagodzy, logopedzi, psycholog i pielęgniarka. Młodsze dzieci znajdują opiekę w bardzo aktywnej świetlicy szkolnej. Każdy ma dostęp do bogatych zasobów biblioteki wyposażonej w stanowiska multimedialne.

Przy szkole działaja oddziały przedszkolne do których chodzą sześciolatki. We wsi Jurowce i Sochonie znajdują się dwie filie w których uczą się okoliczni uczniowie klas 1-3.

 

Początki szkolnictwa

Dzieje oświaty w Wasilkowie są prawie tak długie, jak historia samej miejscowości. Dokument fundacyjny parafii rzymskokatolickiej, wydany przez Zygmunta Augusta 10 grudnia 1567 r., wśród obowiązków plebana wymienia nauczanie. Nie wiadomo kiedy rozpoczęła działalność szkoła parafialna. Pierwsza informacja o budynku szkolnym i uczącym tam bakałarzu pochodzi z 1633 r. Szkoła ta funkcjonowała z przerwami do 1825 r.

Nielegalne szkoły

Reforma szkolna z 1826 r. spowodowała przekształcenie szkoły parafialnej w początkową. Odtąd zaczął rosnąć wpływ rusyfikacji na szkolnictwo. Szkołę 2 października 1892r. poświęcił Biskup brzeski Józef. W Wasilkowie zaczęto prowadzić nielegalne nauczanie w języku polskim. Prowadzone w tym okresie śledztwa potwierdzają ten fakt. Dopiero po wycofaniu się wojsk rosyjskich w 1915 r. przywrócono nauczanie w języku ojczystym.

Okres międzywojenny

W 1932r. zebrano pieniądze i kupiono plac pod budowę szkoły w Wasilkowie przy ul. Mickiewicza. Szkoła w okresie międzywojennym znajdowała się w miejscu obecnego gimnazjum obok Ogrodu miejskiego czyli obecnego parku przy Kapliczce (zbieg ulic Białostockiej i Kościelnej).

Na zdjęciu widoczna w głębi (obok wieża strażacka). Duże, wiekowe lipy, które rosną obecnie w parku, tu widoczne jako młode, niedawno posadzone drzewka.

Szkoła żydowska

W Wasilkowie duża część obywateli była z pochodzenia Żydami (pod koniec XIX w. nawet 38%). W 1854 r. wybudowano więc pierwszą szkołę żydowską "Chaje Adam", a w 1880 r. drugą "Onach Chajim". Szkoły te zostały zamknięta przez Sowietów dopiero 1939 r. podczas okupacji tych terenów. Ludność żydowską Wasilkowa i okolic (ponad 1000 osób) Niemcy wymordowali w obozie w Treblince podczas ich okupacji. Szkoły nigdy już nie otwarto ponownie.

Na zdjęciu synagoga żydowska w Wasilkowie (być może budynek obok to szkoła).

Szkoła po wojnie

W Wasilkowie od czasów powojennych istniała tylko jedna Szkoła Podstawowa. W 1946 r. w szkole w Wasilkowie rok szkolny rozpoczęło 475 uczniów w 12 oddziałach. Ze względu na niewielkie rozmiary zajęcia odbywały się w kilku budynkach na terenie miasta.

Na zdjęciu szkoła „u Litwina”, prawdopodobnie od nazwiska poprzedniego właściciela.

Szkoła w kilku budynkach

W 1958 Szkoła Podstawowa w Wasilkowie mieściła się w dwóch budynkach oddalonych od siebie o ok. 200 m. W 16 oddziałach uczyło się 570 uczniów. Zatrudnionych było 22 pracowników, w tym 17 nauczycieli.

Na zdjęciu główny budynek szkoły.

Budowa nowej szkoły

4 czerwca 1959 - rozpoczęto budowę fundamentów nowej szkoły przy ul. Mickiewicza. Już 27 czerwca - wmurowano akt erekcyjny, a 10 lutego 1960 - budowane było II piętro.

Na zdjęciu ul. Białostocka, widok na szkołę w budowie i park po prawej (1960).

Otwarcie nowego budynku szkoły

14 stycznia 1961 oddano do użytku nowy budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza (obecne gimnazjum). Budowa kosztowała 5 mln złotych. We wrześniu naukę rozpoczęło 677 dzieci. Początkowo spełniała oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli cieszących się z doskonałych warunków pracy i nauki. Dodatkowe zadowolenie dawała sala gimnastyczna i później dobudowane asfaltowe boisko szkolne.

Na zdjęciu widok szkoły w latach 60-tych.

Przepełnienie szkoły

Z biegiem czasu i z powodu ciągłych reform w szkole zrobiło się dość ciasno. Była ona przepełniona, zajęcia odbywały się sześć dni w tygodniu, w systemie trzy zmianowym i trwały od godziny 7:30 do 19:30. Wszyscy uskarżali się na zmęczenie oraz niewygody wynikające z dużej liczebności klas oraz z niekorzystnych godzin pracy.

Przepełnienie szkoły

W 1964 kierownikiem Szkoły Podstawowej w Wasilkowie został Czesław Radziszewski. W 1973 szkoła stała się zbiorczą szkołą gminną. W 1976 Dyrektorem został Czesław Rusiecki. W tym okresie wraz ze wzrostem liczby uczniów oraz w związku z reformami rosła też liczba nauczycieli.

Decyzja o budowie nowej szkoły

Historia powstania naszej szkoły zaczyna się więc w 1981 roku, kiedy to na prośbę rodziców, dyrekcji i nauczycieli ówczesnej Szkoły Podstawowej władze oświaty podjęły decyzję o budowie nowej szkoły. Na zdjęciu widzimy bawiące się dzieci na „kościelisku” za kościołem Przemienienia Pańskiego, lata 60-te. W głębi teren, na którym obecnie stoi szkoła.

Budowa nowej szkoły

Od roku 1982 trwała realizacja planu budowy, który zakładał, że nauka w murach nowej szkoły rozpocznie się we wrześniu 1984 roku. W 1984 dokonał się też podział na dwie szkoły. Jednak z powodu trudności budowlanych rok szkolny 1984/1985 rozpoczęliśmy w Szkole Podstawowej nr 1. I tak w budynku przy ulicy Mickiewicza funkcjonowały dwie odrębne placówki. W celu ich odróżnienia nasze klasy nazwano a,b. (na zdjęciu widzimy wprawdzie remont szkoły, ale oddaje on nieco klimat z 1984r.)

Dyrekcja Szkół Podstawowych

Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 została mianowana w 1984 pani mgr Wanda Kaczyńska, powołana na to stanowisko przez dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej Bolesława Rusieckiego. Zastępcą zaś została pani Janina Masiejczyk. Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 (przy ul. Mickiewicza) była pani Elżbieta Koleczko, (na zdjęciu Dyrektor Wanda Kaczyńska)

Przeprowadzka

Pomimo takiej trudnej sytuacji, byliśmy pełni optymizmu. Mięliśmy nadzieję, że lada miesiąc będziemy w nowej szkole. Tak też się stało, ale dopiero 22 maja 1985 rok. Przemarsz ze Szkoły Podstawowej nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 2 był bardzo uroczysty. Zabrzmiał pierwszy dzwonek. Wszyscy udali się do swoich klas.

Nowi ospodarze

Po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych uczniowie wraz z opiekunami pracowali nad estetycznym wystrojem sal lekcyjnych. Dzieci znosiły kwiaty doniczkowe, zawieszały swoje prace plastyczne. Dużo pracy włożyli również rodzice. To oni, wspólnie z nauczycielami, wykonali i zawiesili tablice dekoracyjne, porządkowali teren wokół szkoły.

Pierwsze koty za płoty

Po dwóch miesiącach nauki i pracy w nowym budynku zakończyliśmy pierwszy rok działalności Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Polnej. Pierwsi absolwenci opuścili mury "nowej" szkoły. Najlepsi otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem i odznakę Srebrnej Tarczy.

Kolejni dyrektorzy

We wrześniu 2004 roku w wyniku przeprowadzonego konkursu obowiązki dyrektora przejęła była ówczesna pani pedagog - mgr Anna Biegańska. Zastępcą dyrektora natomiast został pan Edward Małachowicz.

We wrześniu 2014 roku w konkursie wyłoniony został nowy dyrektor szkoły - mgr Anna Ewa Fidurska. Wicedyrektorami zostali natomiast: mgr Anna Stefańczuk oraz mgr Edyta Walczyk, która to w roku 2019 została zastąpiona przez mgr Elżbietę Kozłowską.

Sukcesy naukowe

I tak już upływa wiele lat działalności początkowo Szkoły Podstawowej nr 2, a obecnie Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta. W tym czasie nasi uczniowie pod opieką swoich nauczycieli zdobywali laury w konkursach przedmiotowych. Wymiernym dowodem osiągnięć uczniów i nauczycieli są wyniki wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiad oraz konkursów przedmiotowych, a także konkursów artystycznych i recytatorskich, gdzie wśród zwycięzców znajdują się uczniowie naszej szkoły. Rozwijają oni również swoje uzdolnienia w sztuce, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia na konkursach o zasięgu wojewódzkim i krajowym.

Sukcesy sportowe

Mimo braku stadionu klasy usportowione zajmowały wysokie lokaty w lekkiej atletyce. Do dziś uzbierali kolekcję ponad 200 pucharów. Dopiero 2 października 1997 roku otworzyliśmy bardzo uroczyście stadion szkolny. Stało się to dzięki zaangażowaniu i pracy dyrekcji, nauczycieli a szczególnie nauczycieli wychowania fizycznego oraz uczniów. Nasi uczniowie plasują się cały czas w sporcie na najwyższych miejscach w województwie.

Sukcesy artystyczne

Piękne wyroby tkackie, palmy wielkanocne, kompozycje kwiatowe wyczarowała nasza młodzież. Niektóre z nich były i są elementami dekoracji szkoły i Urzędu Miasta, inne eksponowano na wystawach, kiermaszach i konkursach. Najwspanialsze z nich zdobiły ściany Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Samorząd uczniowski

Aktywna działalność Samorządu Uczniowskiego owocuje cennymi inicjatywami takimi jak: współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, fundacjami charytatywnymi, spotkaniami z ciekawymi ludźmi z naszego regionu i ... dyskotekami.

Goście

W szkole gościli między innymi: Kazimierz Dunaj - wojewoda białostocki, profesor Ryszard Więckowski, profesor Józef Maroszek, posłowie: Waldemar Pawłowski i Krzysztof Jurgiel, Tadeusz Kaluta - kurator oświaty, biskup Stanisław Szymecki, wicewojewoda Leszek Lewoc, ambasador Holandii Martin van Dijk.

Koła zainteresowań

W naszej szkole prowadzone były i są różne zajęcia pozalekcyjne, dzięki którym nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania np: koło informatyczne, recytatorskie, origami, matematyczne, muzyczne, teatralne, plastyczne, regionalne, ekologiczne, przyrodnicze, szachy, karate, aerobik, tańce towarzyskie i nowoczesne. Uczniowie uczestniczą w nich bardzo chętnie, a efekty ich pracy można oglądać na wystawach szkolnych lub w czasie występów i przedstawień teatralnych dla dzieci czy też ich rodziców.

Działania środowiskowe

W celu integracji ze środowiskiem lokalnym od wielu lat organizujemy w naszej szkole ciekawe wystawy historyczne, przyrodnicze i artystyczne. Wzbudzają one zainteresowanie zwiedzających i służą uczniom jako pomoc naukowa. Przybliżają im dzieje naszego miasta, rozwijają zainteresowanie otaczającą nas przyrodą oraz prezentują prace uczniów wykonane na lekcjach i na zajęciach kół zainteresowań.

...

Wiele prac uczniów zostało sprzedanych na cele charytatywne. Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w obchodach świąt odbywających się na terenie szkoły i naszego miasta. Mamy nadzieję, że następne lata będą jeszcze lepsze i dadzą satysfakcję wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom. Chcemy, aby wyniki osiągane przez naszych podopiecznych były coraz bardziej satysfakcjonujące.


Autor: mgr Danuta Godlewska - Sarajew / Piotr Dobiecki