Anna Rutkowska
Poniedziałek         

          10.00 – 14.30
          14.30 – 15.15 zk
          15.20 – 16.05 zk+
Wtorek         

           08.15 – 09.45
           09.45 – 10.30 zk          s. 11 – parter
Środa         

           08.15 – 14.00
Czwartek         

          08.00 - 11.15
          11.15 - 12.15 zk+          SP Jurowce
Piątek         

        10.00 – 15.00       SP Sochonie


Ewa Laszewska
Poniedziałek             08.00 – 10.00
Wtorek                      08.00 – 15.00
Środa                         08.00 – 12.00    s. 11 – parter
Czwartek                   08.00 – 12.30
Piątek                        08.00 – 12.30


Krzysztofa Złotorzyńska           
Poniedziałek         -------------------
Wtorek                  -------------------
Środa                     14.00 – 17.00
Czwartek               12.30 – 16.30
Piątek                     13.30 – 16.30
           

10.45 – 11.30     Praca indywidualna z uczniem kl. Vc

11:50 – 12:35     Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne kl. IV c s.11

14:40 – 15:25    Zajęcia rozwijające komp. społ. – emocj. kl. VIc, VId