Dokumenty regulujące pracę szkoły

Pracę szkoły jako instytucji regulują akty prawne w postaci ustaw i rozporządzeń. Dotyczą one zarówno funkcjonowania szkoły, jak i pracy nauczycieli. Przepisy wewnątrzszkolne są tworzone przez personel szkoły i dostosowywane do jej potrzeb i wymagań. Podstawowym dokumentem jest STATUT SZKOŁY.