Spotkania uczniów klas 1-3 z teatrzykiem kamishibai wpisały się w obchody szkolnego Święta Wartości. Uczestnicy spotkań otrzymali bilety wstępu, a następnie wysłuchali opowieści pt. „Gadatliwy ptak Narina” autorstwa Rafała Witka. Słuchacze zostali zabrani do dalekiej Ugandy i poznali historię dwóch afrykańskich dziewczynek, które połączyła wspólna walka o godne życie i bezpieczeństwo żywnościowe. Po obejrzeniu teatrzyku uczestnicy spotkania wspólnie doszli do wniosku, że opowieść zawiera pozytywne przesłanie. Poprzez zbiorowe nagłośnienie problemu, współpracę, poprzez siłę jedności i solidarności, poprzez dobrą wolę, zrozumienie i szacunek, można odmienić życie innych ludzi na lepsze. W dalszej części spotkania, na podstawie przygotowanego drzewa wartości, wspólnie omówiono znaczenie wybranych wartości. Na koniec zaś, uczniowie z kl. 3c, 1e, 1a oraz grupy świetlicowej zostali poproszeni o stworzenie drzewka klasowego. Każdy uczeń wybrał najbardziej istotną dla niego wartość i umieścił na przygotowanym drzewku. Duże drzewo wartości i drzewka klasowe przez kilka dni zdobiły wnętrze szkoły oraz przypominały co powinno stanowić cel ludzkich dążeń i zdobyczy w wymiarze niematerialnym.

Galeria Zdjęć