W drugiej połowie kwietnia w bibliotece szkolnej miała miejsce druga odsłona tegorocznych Humanistycznych harców. Tym razem oferta była skierowana do klas 4-8. Uczniom klas 4-6 zaproponowano aktywność w postaci gry „Zagraj z Fredrą” (230. rocznica urodzin pisarza i jeden z patronów 2023 r. ustanowionych przez Sejm RP). Po zapoznaniu się z wybranymi i wyeksponowanymi w bibliotece bajkami komediopisarza, uczestnicy losowali pytania i ustnie udzielali odpowiedzi. Obok znajomości treści bajek, pytania dotyczyły życiorysu Aleksandra Fredry oraz cech gatunkowych bajki. Równolegle siódmo- i ósmoklasiści mogli wziąć udział w „Literackim kole fortuny”. Gra sprawdzała znajomość lektur szkolnych - uczniowie odpowiadali na pytanie do lektury wskazanej na kole. Chętnych do edukacyjnych rozrywek nie brakowało. Nagrodami za udział w szkolnej akcji Humanistyczne harce były zakładki i słodycze. 

Galeria Zdjęć