„Czytanie dla pokoju”

Pod takim hasłem w naszej szkolnej bibliotece zrealizowałyśmy wiele różnorodnych spotkań i wydarzeń czytelniczych w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, do których zaprosiłyśmy całą społeczność szkolną. Słowa „Czytanie dla pokoju” wydały nam się tak bardzo ważne i potrzebne w dzisiejszym świecie, że postanowiłyśmy zaprosić do współpracy także niektórych nauczycieli, by na swoich zajęciach poruszali zagadnienia związane z wojną i pokojem.

Przeprowadziłyśmy wiele spotkań czytelniczych, konkursów, quizów, pogadanek, zajęć bibliotecznych, którym nadałyśmy jeden wspólny kierunek: uwrażliwiać młodego człowieka na potrzeby innych ludzi, budzić w nim empatię i zrozumienie wobec bliźnich oraz zmotywować do podejmowania działań zmierzających do poprawy wzajemnych, międzyludzkich relacji. Każdy uczeń naszej szkoły miał możliwość uczestniczenia w przynajmniej jednej aktywności czytelniczej, wielu z nich zdobyło nagrody, słodkie upominki, oceny z poszczególnych przedmiotów czy punktyz zachowania lub niezwykłe zakładki do książek. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i otwartością uczestniczyli w przygotowanych specjalnie dla nich wydarzeniach według poniższego schematu:

·         klasy 0: zajęcia czytelnicze „Dobrze, że jesteś”, podczas których uczniowie wysłuchali opowiadania Brunona Ferrery „Mała śrubka” oraz dowiedzieli się, że każdy człowiek jest tak samo ważny i potrzebny;

·         klasy I: zajęcia czytelnicze „Poczytajmy o wartościach” oraz lektura książki Małgorzaty Strzałkowskiej „O wartościach, czyli rady nie od parady cz. III”;

·         klasy II i III: gra terenowa na podstawie opowiadania „Ahmad z Aleppo: historia o pokoju”;

·         klasy III: głośne czytanie książki „Moc Amelki” o dziewczynce, która stała się symbolem wszystkich dzieci cierpiących wskutek wojny w Ukrainie;

·         klasy IV i V: konkurs czytelniczy „Chłopiec z Lampedusy: poruszająca lekcja bycia nieobojętnym” na podstawie książki Rafała Witka;

·         klasy VI: drużynowa gra dydaktyczna „Demokracja: jak to działa?” na podstawie fragmentów książki Marcina Przewoźniaka „Poradnik małego patrioty”;

·         klasy VII: plastyczna interpretacja piosenki Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat” (we współpracy z p. J. Ejsmont);

·         klasy VIII: opowiadanie twórcze w oparciu o przesłanie wiersza Tadeusza Różewicza „List do ludożerców” (we współpracy z nauczycielami polonistami);

·         klasa VIIIc: udział w III Wasilkowskim Czytaniu, podczas którego uczniowie czytali z podziałem na role fragmenty „Małego Księcia” A. de Saint Exupery`ego, rozwiązywali quiz czytelniczy na platformie Kahoot oraz przygotowywali plakaty nawołujące do pokoju;

·         klasy VI – VIII: zajęcia biblioteczne „Serce wielkie nam daj”, podczas których uczniowie wysłuchali opowiadania Brunona Ferrery „Noga od krzesła” wyjaśniającego przyczyny istnienia wojen i konfliktów na świecie (we współpracy z księżmi i katechetami);

·         klasy 0 – VIII: dzięki zaangażowaniu księży i katechetów poznali i odmawiali modlitwę o pokój autorstwa świętego Franciszka.

 

Nasi czytelnicy - i ci z młodszych klas i ci najstarsi  dostrzegali potrzebę mówienia o problemie konfliktów międzyludzkich i sposobach ich rozwiązywanja.  Ufamy, że podjęte przez nas działania skłoniły uczniówdo refleksji nad tym, co jest w życiu najważniejsze.

Galeria zdjeć