29 września już od ponad 20 lat świętujemy w Polsce niezwykłe wydarzenie – dzień, w którym dorośli lub starsi uczniowie czytają na głos dzieciom – tym młodszym i tym trochę starszym. Czytają
w każdym miejscu – w szkołach, bibliotekach, przedszkolach czy urzędach. Czytają wyjątkowe książki – mądre, interesujące, niosące pozytywne przesłanie.

Nasza szkolna biblioteka z wielką radością włączyła się w to ogólnopolskie czytanie i przygotowała zajęcia czytelnicze dla klas pierwszych zatytułowane „Poczytajmy o wartościach”. Uczniowie wysłuchali kilku wierszy Małgorzaty Strzałkowskiej z książki „O wartościach, czyli Rady nie od porady III”, definiowali wartości, dzielili je na materialne i niematerialne, wskazywali i nazywali je w czytanych utworach, wreszcie przypisywali symbole poszczególnym wartościom. Na zakończenie każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom z wierszykiem o tym, jaką rolę w naszym życiu odgrywają wartości.

Spotkania przebiegały w miłej, życzliwej atmosferze, uczniowie z zainteresowaniem słuchali czytanych głośno utworów i z wielkim zaangażowaniem wykonywali przygotowane zadania. Mamy nadzieję, że te zajęcia skłonią naszych najmłodszych uczniów do zastanowienia się nad tym, że warto postępować zgodnie z wartościami.

Galeria zdjęć