W bieżącym roku szkolnym pięciu  ósmoklasistów  Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie uzyskało tytuł laureata i finalisty w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie postawili sobie ogromne wyzwanie, do którego dążyli systematycznie od września, przygotowując się pod opieką swoich nauczycieli, przechodząc kolejne szczeble konkursu. Udowodnili, że „jest tylko jeden sposób nauki- poprzez działanie”. Z wielką pasją i odpowiedzialnością realizowali swój plan, niejednokrotnie przekraczali granice własnych możliwości, sięgając poziomu wiedzy akademickiej. Misję wykonali, tytuł zdobyli,  własny potencjał odkryli. Zadbali o swoją przyszłość, bo dzięki uzyskanym osiągnięciom mają zagwarantowane przyjęcie do wymarzonej i wybranej szkoły średniej.
Szczere Gratulacje pięciu wspaniałym i nauczycielom.


Wojewódzki Konkurs Chemiczny:
Izabela Prus- laureatka, nauczyciel: Dominika Dzięgielewska

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego:
Jakub Marczak- finalista, nauczyciel: Agnieszka Kruszewska

Wojewódzki Konkurs Matematyczny:
Adrianna Panasewicz- finalistka, nauczyciel- Elżbieta Ruszkiewicz

Wojewódzki Konkurs Informatyczny:
Justyna Kaźmierczak- finalistka, nauczyciel: Anna Wójcicka

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego:
Aleksandra Kanawska- finalistka, nauczyciel Irena Konopka