INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW ETAPU REJONOWEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO

Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego 

odbędzie się 20 stycznia 2022r. (czwartek) o godz. 10.00 

w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, ul. Polna 1/4a.

Dotyczy uczniów ze szkół powiatu białostockiego. 

Uczestnicy wraz z opiekunami spotykają się o godzinie 9.40 przy czytelni szkolnej.

Konkurs odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Każdy uczestnik ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywania dystansu minimum 1,5 metra. Uczeń nie może mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00 i będzie trwał 90 minut. Po zakończeniu wykonywania zadań każdy uczestnik opuszcza salę i udaje się do opiekuna, z którym opuszcza szkołę.  

Każdy uczestnik konkursu musi mieć ze sobą:  

  • kartę kodową podpisaną przez jego rodziców lub prawnych opiekunów oraz przez dyrektora szkoły, w której się uczy, 
  • ważną legitymację szkolną, 
  • długopis (z czarnym lub niebieskim tuszem nieścieralnym).      

Uczestnicy, przed wejściem na konkurs, zostawiają telefony komórkowe i urządzenia elektroniczne poza salą, np. opiekunowi, plecaki odkładają w miejscu wskazanym przez członków komisji.   

Członków komisji zapraszam na godz. 9.20 – spotkanie organizacyjne odbędzie w sali 104B. 

Wyniki stopnia rejonowego z uwzględnieniem procedur weryfikacji zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, która jest siedzibą etapu wojewódzkiego - Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
ul. Łagodna 10, 15-757 Białystok, https://sp45.bialystok.pl/joomla2/

Informacje o terminie, miejscu i czasie udostępniania prac do wglądu po stopniu rejonowym umieszczone będą na stronie internetowej szkoły, będącej siedzibą wojewódzkiej komisji - Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
ul. Łagodna 10, 15-757 Białystok, https://sp45.bialystok.pl/joomla2/

Elżbieta Kozłowska 

 Przewodnicząca Rejonowej Komisji Konkursu Chemicznego