Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 Więcej informacji w załącznikach: 

  1. Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 - komunikat MEiN
  2. Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022