Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 obowiązującą formą realizowania zajęć od 9.11.2020 do 29.11.2020 jest forma kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

 

 Informacja dla rodziców 

 1. Dzieci oddziałów ,,0’’ uczestniczą w zajęciach bez zmian według ustalonych godzin pracy oddziałów przedszkolnych. 

 1. Dla dzieci z oddziałów ,,0” będzie prowadzone żywienie.  

 1. W oddziałach ,,0” zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się bez zmian. 

 1. Dla uczniów klas 1-8 opłata za obiady będzie zwrócona do końca listopada z pomniejszeniem za czas pracy w trybie stacjonarnym. 

 1. Prowadzenie lekcji w klasach 1-8 w trybie zdalnym obowiązuje od 09.11.2020 do 29.11.2020. 

Informacja dla rodziców uczniów klas 4-8 

 1. Uczniowie klas 4-8 mają obowiązek uczestniczenia w lekcjach on-line, które będą się odbywały z każdego przedmiotu – obowiązek włączenia kamerki w komputerze. 

 1. Lekcje on-line w klasach 4-8 rozpoczynają się zgodnie z ustalonym tygodniowym rozkładem zajęć i trwają 30 minut. 

 1. Obowiązującą platformą do prowadzenie lekcji zdalnych z  każdego przedmiotu jest MS Teams. 

 1. Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia rewalidacyjne w klasach 4-8 odbywają się w sposób zdalny według ustalonego rozkładu. Za zgodą rodzica zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać się stacjonarnie w szkole. 

 1. Koła zainteresowań (zajęcia pozalekcyjne) mogą się odbywać w trybie zdalnym, o ile uczniowie zgłoszą chęć uczestniczenia. 

 1. Uczniowie klas ósmych mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły – dotyczy przedmiotów egzaminacyjnych. 

 1. Psycholog, pedagodzy, logopedzi, biblioteka pracują stacjonarnie według ustalonych rozkładów godzin i na dotychczasowych zasadach. 

Informacja dla rodziców uczniów klas 1-3 

 1. Wszystkie zajęcia w klasach 1-3 odbywać się będą na platformie MS Teams, w formie on-line i będą trwały 30 minut. 

 1. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć-nauczyciele edukacje wczesnoszkolne mogą łączyć w bloki z zachowaniem zasad bhp, a ewentualne zmiany w rozkładzie są możliwe po uzgodnieniu z wychowawcą klasy. 

 1. W formie on-line według planu zajęć będą się odbywały zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, koła zainteresowań. 

 1. Psycholog, pedagodzy, logopedzi, biblioteka pracują stacjonarnie według ustalonych rozkładów godzin i na dotychczasowych zasadach. Możliwe jest korzystanie z konsultacji na terenie szkoły po wcześniejszym umówieniu się. 

 

Anna Fidurska 

Dyrektor Szkoły