UBEZPIECZENIE UCZNIÓW OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

oferta dotyczy uczniów z klas 1-8

Prezydium Rady Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły dokonało wyboru ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2022/2023. Wybrany wariant ma zakres ochrony na 20 000 zł a składka wynosi 60 zł.

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę 24/7 zarówno w szkole jak i poza szkołą.

Nowości w tegorocznej ofercie:

  • ochrona także na wypadek poważnych chorób
  • świadczenie za pobyt w szpitalu z powodu NW lub choroby, w tym Covid-19
  • zwrot kosztów porad psychiatry w związku z depresją
  • szybka i sprawna likwidacja szkód

 

Składkę można opłacić w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu: od 7.30 do 15.30 do 15.10.2022.

 

Dane ubezpieczenia PDF