INFORMACJA

Listy dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych

(zerówki), pierwszych klas oraz czwartych klas w roku szkolnym 2022/2023 zostaną udostępnione w dniu

23 sierpnia 2022 roku.