Zapraszamy na konsultacje z nauczycielami w godzinach 16:30 - 18:00

  • klasy 1 - 3 w dniu 4 kwietnia 2022r (poniedziałek)
  • klasy 4 - 8 w dniach 6 - 7 kwietnia 2022r (środa, czwartek)

według załączonego harmonogramu:

 

                   Konsultacje  z nauczycielami klas 1-8                                                   

 

4 kwietnia - poniedziałek

6 kwietnia -środa

7 kwietnia - czwartek

KLASY 1 - 3

KLASY 4 - 8

nauczyciel

sala

nauczyciel

sala

nauczyciel

sala

Beata Jałbrzykowska

SF Jurowce

Anna Stefańczuk

p.wice Ip.

Anna Fidurska

Elżbieta Kozłowska

p. dyrektora

p.wice Ip.

Piotr Dobiecki/

Monika Trzeszczkowska

215

215

Marta Żołądkowska

113

Artur Prejzner

108

Edyta Walczyk

109

Barbara Moniuszko

biblioteka

Jolanta Ejsmont

204

Natalia Parchańska

106

Adam Wolański

214

Jerzy Rusel

207

Adam Bartoszewicz

105 b

Iwona Moroz

108

Elżbieta Ruszkiewicz

206

Jacek Zabłocki 16:30 – 17:00 konsultacje 17:00 – Zebranie z rodzicami

205

Agata Grybowicz

105

Adam Bartoszewicz

105 b

Ewa Pilecka

105

Małgorzata Gołąbiewska

211

Krzysztof Andrzejczyk

pok. pedagoga

Agnieszka Ołdziejewska

107

Aneta Marczak

204

Elżbieta Jagiełło

208

Anna Rutkowska

212

Jarosław Bogus

P.n-li  w-f

Ks. Mariusz Zabłocki

3sz

Małgorzata Pacewicz

113

Joanna Piećko

207

Izabela Jaroszewicz

205

Joanna Arent

108

Agnieszka Januszewska

111

Małgorzata Dziedzia 16:30-17 konsultacje,17:00-zebranie z rodzicami

111

Ewa Baranowska,                  Inga Siemionkowicz

112

Małgorzata Tagisow

104

Aleksander Ciwoniuk

205

Alina Zajkowska

111

Justyna Nurkowska

208

Eliza Lenczewska

200

Dominika Dzięgielewska

200

Dorota Maj

p.n-li w-f

Katarzyna Budzińska

105

Katarzyna Korpacz

SF w Jurowcach

Agnieszka Halicka

p.n-li w-f

Beata Mariańska

106

Wiesława Szum

105

Bogumiła Sobieszuk

SF w Sochoniach

Izabela Dzierżyńska

113

Celina Halicka

110

Małgorzata Leszczyńska

SF w Sochoniach

Urszula Charkiewicz

107

s. Angela Linowiecka

Pokój

Naucz.

Małgorzata Fanselow

107

Anna Kucharczyk

217

Anna Hołdakowska

7

Paweł Świderski

 

p. n-li w-f

Anna Beata Kochanowska  Zebranie Rodziców

104

Izabela Nowicka

Adam Czołpiński

p. n-li w-f

Joanna Piekarska

Świetlica 4

Karol Batorek

4sz

Agnieszka Dąbrowska

Świetlica 1

Anna Wójcicka 16:30-17 zebranie z rodzicami, 17:00- konsultacje.

206

Milena Kozłowska

217

Iwona Rybakowicz

216

Katarzyna Dłuzniewska

6

Irena Konopka

104 b

(balkon)

Laszewska Ewa

212

Agnieszka Kruszewska

205

Grażyna Szczesiul

206

Alina Bącik - 16:30-17:00 zebranie z rodzicami

15

Anna Szutko

pokój nauczycieli WF

Ks. Marcin Pyłko

4sz

s. Agnieszka Heromińska

pok. naucz.

Bogusław Mijalski

 p.n-li w-f