OBIADY ZA WRZESIEŃ 2021

klasy I-VIII

21 dni roboczych x 3,80zł=79,80zł

Oddziały zerówkowe

Obiady – 79,80 zł

Podwieczorki – 31,50 zł

Razem obiady + podwieczorki – 111,30 zł

Konto do wpłat za obiady:

80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

  • Prosimy o wpłaty do dnia 02.09.2021 roku.
  • W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, opłata za obiady za miesiąc np. wrzesień 2021

Wpłaty po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na konto. Wpłata jest deklaracją korzystania z wyżywienia.