OPŁATY ZA POSIŁKI ( 9 - 31 .08.2021r) - dotyczy oddziałów przedszkolnych

17 dni roboczych x 3,70zł
SUMA = 62,90 zł

Prosimy o wpłaty do dnia 6.08.2021 roku.

Na przelewie proszę zaznaczyć od kiedy do kiedy dziecko będzie korzystało z posiłków.