OBIADY ZA KWIECIEŃ-MAJ 2021

dotyczy klas I-III
23 dni robocze x 3,20zł
OBIADY – 73,60 zł


Prosimy o całą wpłatę za obiady (nadpłata powstała wraz z przejściem na nauczanie zdalne w marcu będzie zwrócona na koniec roku szkolnego, tj. w czerwcu).

Prosimy o wpłaty do dnia

04.05.2021 roku.