TYLKO OBIADY – 89,60 zł

TYLKO PODWIECZORKI – 47,60 zł

OBIADY + PODWIECZORKI – 137,20 zł

Prosimy o kontakt z sekretariatem lub z wychowawcą w celu pomniejszenia kwoty za obiady o NADPŁATĘ powstałą w marcu.

Termin wpłaty do dnia 28.04.2021 roku.