OBIADY ZA GRUDZIEŃ 2021

Dotyczy klas I-VIII

16 dni roboczych x 3,80zł

( 01.12.2021 - 22.12.2021 )

OBIADY – 60,80 ZŁ

 

Konto do wpłat za obiady:

80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

Prosimy o wpłaty do dnia 02.12.2021 r. Wpłaty po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na konto. Kwota odpisów za zgłoszone nieobecności dostępna jest w sekretariacie.