Informacja o uprawnieniu uczniów dowożonych do szkół w Wasilkowie
do bezpłatnego przejazdu autobusami linii wewnętrznych W1, W2

Uczniowie dowożeni do szkół w Wasilkowie liniami komunikacji wewnętrznej w Wasilkowie (W1, W2) na podstawie przepisu art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 206 r. Prawo oświatowego (gdy droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, w przypadku uczniów klas I-IV przekracza 3 km, zaś w przypadku uczniów klas V-VIII przekracza 4 km) mają też prawo do nieodpłatnego przejazdu - na linii komunikacji wewnętrznej dowożącej ich do szkoły - poza godzinami lekcyjnymi (np. na popołudniowe zajęcia dodatkowe; przejazdy w weekendy). Przejazd taki jest sfinansowany ze środków samorządowych - jest opłacony przez szkołę w ramach przysługującego biletu miesięcznego.

Rodzice dzieci dowożonych do szkół w Wasilkowie komunikacją wewnętrzną (W1, W2), których dzieci korzystają z przejazdów kursami pozaszkolnymi danej linii wewnętrznej, mogą się zgłosić do sekretariatu szkoły w celu pobrania zaświadczenia potwierdzającego prawo dziecka do nieodpłatnych przejazdów daną linią komunikacji wewnętrznej poza kursami szkolnymi w roku szkolnym 2023/2024.

INFO1