Dotyczy klas I-VIII

od 05.09.2023 do 29.09.2023

19 dni roboczych x 4,70 zł

OBIADY – 89,30 ZŁ

Konto do wpłat za obiady:

80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

Prosimy o wpłaty w terminie do dnia 01.09.2023 r.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O WCZEŚNIEJSZYM ZŁOŻENIU KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY😊