OBIADY

od 17.10.2022

do 30.11 2022

Dotyczy klas I-VIII

30 dni roboczych x 3,13zł

OBIADY – 93,90 ZŁ

Konto do wpłat za obiady:

80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

Prosimy o wpłaty w terminie do dnia 20.10.2022 r. Rezygnację z obiadów czy też zapisanie na obiady prosimy zgłaszać w sekretariacie.