OBIADY ZA PAŹDZIERNIK 2022

Dotyczy klas I-VIII

9 dni roboczych x 3,13zł

( 03.10.2022 – 13.10.2022 )

OBIADY – 28,17 ZŁ

Konto do wpłat za obiady:

80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

Prosimy o wpłaty do dnia 02.10.2022 r. Wpłaty po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na konto.