OBIADY ZA WRZESIEŃ 2022

Dotyczy klas I-VIII

20 dni roboczych x 3,13zł

( 05.09.2022 – 30.09.2022 )

OBIADY – 62,60 ZŁ

Konto do wpłat za obiady:

80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

Prosimy o wpłaty do dnia 06.09.2022 r. Wpłaty po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na konto.