Zapraszamy uczniów do zgłaszania się do Młodzieżowej Rady Gminy. Szczegóły w załącznikach.

KALENDARZ WYBORCZY PDF

Statut MRG

Zgłoszenie kandydata

Plakat MRG