Szkoły ponadpodstawowe przeprowadzają rekrutację do klas I ( patrz regulaminy, kryteria rekrutacji na stronach internetowych szkół) na podstawie przepisów Prawa Oświatowego, rozporządzeń MEiN i zarządzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

Najważniejsze informacje dot. postępowania rekrutacyjnego do szkoły ponadpodstawowej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdf

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe:

 1) wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35 

b) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,  za oceny wyrażone w stopniu:

 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

 Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się  7 punktów

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu-  3 punkty

Szczególne osiągnięcia punktowane w rekrutacji na podstawie Rozporządzenia MEiN oraz:

  • Zarządzenie Nr 15/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, w województwie podlaskim

https://www.kuratorium.bialystok.pl/informacja-publiczna/zarzadzenia/zarzadzenie-nr-15-2021-podlaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-24-lutego-2021-roku-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-podlaskiego-kuratora-oswiaty-lub-inne-p.html

 

Wirtualne Dni Otwarte ZSZ5 w dniach 11 maja - 27 maja oraz 6 czerwca.

Wydarzenie odbędzie się w formie online. 

Kształcimy na poziomie  branżowej szkoły I stopnia oraz technikum. Podczas spotkań na żywo opowiemy o naszej szkole oraz zaprezentujemy poszczególne kierunki kształcenia. Będzie również możliwość zadawania pytań.

 
 
Tu znajdą Państwo pełną ofertę naszej szkoły : 
 
 
 

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych nr5 w Białymstoku.

Szanowni Państwo !
Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku. Wszystkie informacje i terminy znajdziecie Państwo w poniższych linkach. Zachęcamy również do udziału w Dniach Otwartych, które odbędą się w formie on-line oraz będzie możliwość osobistego odwiedzenia szkoły.

Nowa strona szkoły: http://zsrbialystok.pl/
Rekrutacja: http://zsrbialystok.pl/rekrutacja/

Z poważaniem
Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych
w Białymstoku

Wirtualny dzień otwarty - kliknij

Ponieważ w tym roku szkolnym nie możemy realnie zaprosić na dni otwarte, proponuję obejrzenie krótkich filmików autorstwa naszych Uczennic i Uczniów. Nakręcili oni spacer po szkole oraz zaprezentowali tegoroczne profile klas w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Obejrzenie wszystkich prezentacji zajmie około 15 minut. Zachęcam do zajrzenia do naszej szkoły!

 

Z poważaniem,

Agnieszka Sałaj

wicedyrektor

I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Szanowni Państwo

W związku z tym, że ósmoklasiści wkrótce staną przed wyborem swojej dalszej drogi edukacyjnej, chcielibyśmy zaprezentować ofertę Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego w Warszawie, jako jedną z alternatyw kolejnego etapu kształcenia. Sytuacja epidemiczna niestety nie ułatwia wzajemnych kontaktów, dlatego bylibyśmy niezwykle wdzięczni, gdybyście Państwo zechcieli informacje na temat naszego liceum przekazać uczniom. Czulibyśmy się wyróżnieni, gdyby absolwenci Państwa szkoły chcieli kontynuować przygodę z edukacją właśnie u nas. Naszą propozycję kierujemy do młodzieży z całej Polski, zarówno z dużych miast, jak i małych miejscowości.

W załączniku znajduje się list promocyjny, gdzie można znaleźć szczegóły dotyczące funkcjonowania naszej placówki. Klikając na podany poniżej link, można obejrzeć film przedstawiający naszą szkołę. Prosilibyśmy o udostępnienie uczniom lub zamieszczenie na Państwa stronie zarówno filmu oraz listu.

Z wyrazami szacunku,
Ewa Kacprzyk
____________________________
Dyrektor
Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego
im. Polskich Kryptologów
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A
00 – 908 Warszawa
tel.: 261 839 511
e-mail: sekretariat.woli@wat.edu.pl