REGULAMIN KONKURSU

Burmistrz Wasilkowa oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta zaprasza uczniów szkół podstawowych z Gminy Wasilków do udziału w Konkursie Plastycznym „MOJE MIASTO WASILKÓW”, zorganizowanym z okazji 455. rocznicy nadania praw miejskich miastu Wasilków.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin dotyczy Konkursu „MOJE MIASTO WASILKÓW”, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorzy Konkursu: Burmistrza Wasilkowa oraz Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs przeprowadzany jest w kategorii plastycznej.

2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów klas 1-5 szkół podstawowych działających na terenie Gminy Wasilków.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez rodzica/rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

5. Konkurs odbywa się w terminie od 26 listopada 2021 r. do 6 grudnia 2021 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.

6. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów Konkursu nastąpi 8 grudnia 2021, podczas Święta Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.

W bieżącym roku szkolnym pięciu  ósmoklasistów  Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie uzyskało tytuł laureata i finalisty w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie postawili sobie ogromne wyzwanie, do którego dążyli systematycznie od września, przygotowując się pod opieką swoich nauczycieli, przechodząc kolejne szczeble konkursu. Udowodnili, że „jest tylko jeden sposób nauki- poprzez działanie”. Z wielką pasją i odpowiedzialnością realizowali swój plan, niejednokrotnie przekraczali granice własnych możliwości, sięgając poziomu wiedzy akademickiej. Misję wykonali, tytuł zdobyli,  własny potencjał odkryli. Zadbali o swoją przyszłość, bo dzięki uzyskanym osiągnięciom mają zagwarantowane przyjęcie do wymarzonej i wybranej szkoły średniej.
Szczere Gratulacje pięciu wspaniałym i nauczycielom.


Wojewódzki Konkurs Chemiczny:
Izabela Prus- laureatka, nauczyciel: Dominika Dzięgielewska

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego:
Jakub Marczak- finalista, nauczyciel: Agnieszka Kruszewska

Wojewódzki Konkurs Matematyczny:
Adrianna Panasewicz- finalistka, nauczyciel- Elżbieta Ruszkiewicz

Wojewódzki Konkurs Informatyczny:
Justyna Kaźmierczak- finalistka, nauczyciel: Anna Wójcicka

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego:
Aleksandra Kanawska- finalistka, nauczyciel Irena Konopka
 

Na zgłoszenia czekamy do poniedziałku 22 marca, godz. 11.00

Cieszą nas niezmiernie sukcesy naszych uczniów. I mamy kolejny Blanka Mirecka wyśpiewała 3 miejsce w konkursie wokalnym organizowanym przez II LO w Białymstoku. Gratulujemy!!!

 https://www.facebook.com/233515760141276/posts/1746329415526562

Zapraszamy do posłuchania Blanki w utworze, który przedstawiła w konkursie. 

W dniu 28 stycznia 2021 roku w Szkole Filialnej w Sochoniach odbył się konkurs kolędniczy „ Hej kolęda, kolęda”. Konkurs adresowany był do uczniów klas drugiej i trzeciej Szkoły Filialnej w Sochoniach. W konkursie mogli brać udział soliści lub duety. Dzieci zaśpiewały tradycyjne polskie kolędy i pastorałki, m. in.: „Do szopy, hej pasterze”, „Bosy pastuszek”, „Mała pastorałka”.

W swojej ocenie jury wzięło pod uwagę umiejętności wokalne, znajomość tekstu, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i wyróżnienia. Nagrody otrzymali: Maria Helena Fiediukiewicz i Zuzanna Jasiukiewicz z klasy trzeciej, Aleksandra Cimochowska i Wiktoria Kalinowska z klasy drugiej, Ignacy Iwaniuk i Hubert Kniotek z klasy drugiej. Wyróżnienia otrzymali: Szymon Sochoń z klasy trzeciej oraz Damian Kraśnicki i Piotr Kitlas z klasy drugiej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

GALERIA


Organizatorzy konkursu: Bogumiła Sobieszuk
Ks. Jerzy Chwiećko