ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1 września (środa)

Godz. 9.00 - klasy czwarte- spotkanie dzieci i rodziców z dyrektorem i wychowawcami w sali gimnastycznej (jedno dziecko- jeden rodzic), następnie spotkanie z wychowawcami w salach:

klasa

sala

4A

206

4B

205

4C

204

4D

211

4E

207

Godz. 9.00 - Uczniowie dojeżdżający- tylko spotkanie z wychowawcami w salach:

klasa

sala

2A

110

2B

108

3C

112

5A

105

5B

106

6B

208

7A

3sz

7C

109

7D

106

7E

111

7F

105

8A

214

8C

216

8E

4sz

 

Godz. 10.30 – klasy pierwsze - spotkanie dzieci i rodziców z dyrektorem w sali gimnastycznej (jedno dziecko- jeden rodzic), następnie spotkanie z wychowawcami w salach:

klasa

sala

1A

6

1B

108

1C

107

1D

7

 

Godz. 10.30 - Uczniowie pozostałych  klas –  tylko spotkanie z wychowawcami w salach:

klasa

sala

2C

112

2D

110

2E

104

3A

106

3B

105

3D

111

5C

208

5D

200

6A

214

7B

216

8B

4sz

8D

3sz

 

Uczniowie i opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa a w szczególności  do zakrywania ust i nosa maseczką, dezynfekcji rąk  po wejściu do szkoły i utrzymania dystansu.