24 czerwca (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych  (zarządzenie dyrektora nr 5/2020/2021 z dnia 22 grudnia 2020r).

Świetlica szkolna w tym dniu zapewnia opiekę uczniom klas 1 - 3 w godzinach 6:30 - 17:30