4 czerwca 2021r. (piątek po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Uczniowie klas 1-3 mogą skorzystać z opieki w godz. 7:00 - 16:00.