25.05- 27.05.2021( wtorek, środa, czwartek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych zdalnych i stacjonarnych ze względu na odbywający się Egzamin ósmoklasisty.

W tych dniach uczniowie klas 1-3 mogą skorzystać z opieki w godz. 7.00-16.00- dyżur szkolny.

Szkoła filialna w Jurowcach i Sochoniach pracuje bez zmian.