Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Do nauczania stacjonarnego wracają klasy wg harmonogramu:

  • 17.05 – 21.05.2021r (poniedziałek – piątek) - nauczanie stacjonarne klas ósmych
  • 17.05 (poniedziałek) - dzień z wychowawcą klas 8 od 9:00 do 12:30
  • 24.05.2021 (poniedziałek) -dzień przed egzaminem jest dniem wolnym dla uczniów klas ósmych
  • 28.05.2021 (piątek) – nauka zdalna klas ósmych

      klasa         

      przydział sal         

8A

200

8B

205

8C

207

8D

211

 
  • 24.05(poniedziałek) i 28.05.2021r ( piątek) - nauczanie stacjonarne klas piątych
  • 24.05.2021 (poniedziałek) – dzień z wychowawcą klas 5 od 9.00 do 12.30
  • 28.05.2021 (piątek) – nauka w szkole dla klas 5A i 5B

     klasa         

      przydział sal         

5A

207

5B

211

 

Od 31.05.2021r do nauczania stacjonarnego wracają wszystkie klasy

wg ustalonego planu zajęć