Informujemy, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli dokumenty, zostały przyjęte do oddziałów, przedszkolnych.

Wszyscy uczniowie, których rodzice złożyli zgłoszenia do klasy pierwszej zostały przyjęte do klasy pierwszej.

Wszyscy uczniowie, których rodzice zadeklarowali kontynuację nauki w klasie czwartej w naszej szkole, zostali przyjęci do klasy czwartej.