OBIADY ZA PAŹDZIERNIK 2021

dotyczy klas I-VIII

20 dni roboczych x 3,80zł

OBIADY – 76,00 ZŁ

Oddziały zerówkowe

Obiady – 76,00 zł

Podwieczorki – 30,00 zł

Razem obiady + podwieczorki – 106,00 zł

Konto do wpłat za obiady:

80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

Prosimy o wpłaty do dnia 02.10.2021 r.

Wpłaty po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na konto. Kwota odpisów za zgłoszone nieobecności dostępna jest w sekretariacie.