W dniach 29 listopada - 2 grudnia zaplanowane są spotkania z wychowawcami klas 1 -3.

Harmonogram spotkań podany jest w poniższym linku.

files/Spotkania_z_wychowawcami_klas_1-3.pdf

W dniach 22 listopada - 25 listopada zaplanowane są konsultacje.

Proszę zapoznać się z harmonogramem konsultacji.

files/Indywidualne_spotkania_z_nauczycielami_klas_4-8.pdf

OBIADY ZA LISTOPAD 2021

oddział zerówkowy

21 dni roboczych x 3,80zł

OBIADY – 79,80 ZŁ

Podwieczorki – 31,50 zł

Razem obiady + podwieczorki – 111,30 zł

Konto do wpłat za obiady: 80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

Prosimy o wpłaty do dnia 02.11.2021 r. Wpłaty po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na konto. Kwota odpisów za zgłoszone nieobecności dostępna jest w sekretariacie.

OBIADY ZA LISTOPAD 2021

Dotyczy klas I-VIII

19 dni roboczych x 3,80zł

(01.11 oraz 12.11 -dni wolne od nauki)

OBIADY – 72,20 ZŁ

Konto do wpłat za obiady: 80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

Prosimy o wpłaty do dnia 02.11.2021 r. Wpłaty po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na konto. Kwota odpisów za zgłoszone nieobecności dostępna jest w sekretariacie.

OBIADY ZA PAŹDZIERNIK 2021

dotyczy klas I-VIII

20 dni roboczych x 3,80zł

OBIADY – 76,00 ZŁ

Oddziały zerówkowe

Obiady – 76,00 zł

Podwieczorki – 30,00 zł

Razem obiady + podwieczorki – 106,00 zł

Konto do wpłat za obiady:

80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

Prosimy o wpłaty do dnia 02.10.2021 r.

Wpłaty po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na konto. Kwota odpisów za zgłoszone nieobecności dostępna jest w sekretariacie.

 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

oferta dotyczy uczniów z klas 1-8

 

Prezydium Rady Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły dokonało wyboru ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2021/2022. Wybrany wariant ma zakres ochrony na 20 000 zł a składka wynosi 51 zł. 

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę 24/7 zarówno w szkole jak i poza szkołą. 

Nowości w tegorocznej ofercie: 

  • ochrona także na wypadek poważnych chorób

  • świadczenie za pobyt w szpitalu z powodu NW lub choroby, w tym Covid-19

  • zwrot kosztów porad psychiatry w związku z depresją

  • ochrona podczas wyczynowego uprawiania sportu

  • szybka i sprawna likwidacja szkód

Składkę można opłacić w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu: od 7.30 do 15.30 do 15.10.2021 lub poprzez moduł ubezpieczeniowy: www.ubezpieczenia.nau.pl . (można wtedy wybrać inny wariant i koniecznie trzeba wpisać kod: NAU 38)


SZCZEGÓŁY OFERTY NNW (PDF)


UBEZPIECZENIE UCZNIÓW OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

oferta dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

 

Prezydium Rady Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły dokonało wyboru ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2021/2022. Wybrany wariant ma zakres ochrony na 20 000 zł a składka wynosi 46 zł. 

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę 24/7 zarówno w szkole jak i poza szkołą.

Nowości w tegorocznej ofercie:

  1. ochrona także na wypadek poważnych chorób
  2. świadczenie za pobyt w szpitalu z powodu NW lub choroby, w tym Covid-19
  3. zwrot kosztów porad psychiatry w związku z depresją
  4. ochrona podczas wyczynowego uprawiania sportu
  5. szybka i sprawna likwidacja szkód

Składkę można opłacić w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu: od 7.30 do 15.30 do 15.10.2021 lub poprzez moduł ubezpieczeniowy: www.ubezpieczenia.nau.pl  (można wtedy wybrać inny wariant i koniecznie trzeba wpisać kod: NAU 38)