Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 obowiązującą formą realizowania zajęć od 9.11.2020 do 29.11.2020 jest forma kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

 

 Informacja dla rodziców 

 1. Dzieci oddziałów ,,0’’ uczestniczą w zajęciach bez zmian według ustalonych godzin pracy oddziałów przedszkolnych. 

 1. Dla dzieci z oddziałów ,,0” będzie prowadzone żywienie.  

 1. W oddziałach ,,0” zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się bez zmian. 

 1. Dla uczniów klas 1-8 opłata za obiady będzie zwrócona do końca listopada z pomniejszeniem za czas pracy w trybie stacjonarnym. 

 1. Prowadzenie lekcji w klasach 1-8 w trybie zdalnym obowiązuje od 09.11.2020 do 29.11.2020. 

Informacja dla rodziców uczniów klas 4-8 

 1. Uczniowie klas 4-8 mają obowiązek uczestniczenia w lekcjach on-line, które będą się odbywały z każdego przedmiotu – obowiązek włączenia kamerki w komputerze. 

 1. Lekcje on-line w klasach 4-8 rozpoczynają się zgodnie z ustalonym tygodniowym rozkładem zajęć i trwają 30 minut. 

 1. Obowiązującą platformą do prowadzenie lekcji zdalnych z  każdego przedmiotu jest MS Teams. 

 1. Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia rewalidacyjne w klasach 4-8 odbywają się w sposób zdalny według ustalonego rozkładu. Za zgodą rodzica zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać się stacjonarnie w szkole. 

 1. Koła zainteresowań (zajęcia pozalekcyjne) mogą się odbywać w trybie zdalnym, o ile uczniowie zgłoszą chęć uczestniczenia. 

 1. Uczniowie klas ósmych mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły – dotyczy przedmiotów egzaminacyjnych. 

 1. Psycholog, pedagodzy, logopedzi, biblioteka pracują stacjonarnie według ustalonych rozkładów godzin i na dotychczasowych zasadach. 

Informacja dla rodziców uczniów klas 1-3 

 1. Wszystkie zajęcia w klasach 1-3 odbywać się będą na platformie MS Teams, w formie on-line i będą trwały 30 minut. 

 1. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć-nauczyciele edukacje wczesnoszkolne mogą łączyć w bloki z zachowaniem zasad bhp, a ewentualne zmiany w rozkładzie są możliwe po uzgodnieniu z wychowawcą klasy. 

 1. W formie on-line według planu zajęć będą się odbywały zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, koła zainteresowań. 

 1. Psycholog, pedagodzy, logopedzi, biblioteka pracują stacjonarnie według ustalonych rozkładów godzin i na dotychczasowych zasadach. Możliwe jest korzystanie z konsultacji na terenie szkoły po wcześniejszym umówieniu się. 

 

Anna Fidurska 

Dyrektor Szkoły 

W dniach 2 - 5 października 2020 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla nauczycieli, dające uprawnienia realizatora rekomendowanego programu wychowawczo – profilaktycznego „Spójrz inaczej kl. I – III” prowadzone przez autorkę programu panią Ewę Czemierowską–Korupę. Szkolenie ukończyło 12 nauczycieli.

Ciekawą formą szkolenia było prowadzenie lekcji w klasach, superwizja i omawianie na bieżąco prowadzonych lekcji przez nauczycieli.

Głównym celem programu jest zapobieganie uzależnieniom i innym destrukcyjnym zachowaniom oraz nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym poprzez wspieranie prawidłowego rozwoju i rozwijanie umiejętności psychospołecznych kluczowych dla tego okresu rozwojowego.

Treści w ramach programu poświęcone są  w dużej mierze rozumieniu swoich uczuć i emocji, braniu za nieodpowiedzialności oraz  dawaniu sobie rady z  trudnymi uczuciami, takimi jak smutek, złość czy wstyd. Ważną sprawą jest dbanie o pozytywną samoocenę i uczenie konstruktywnego wyrażania złości, co stanowi  podstawę profilaktyki agresji i przemocy.

Warsztaty podniosły kompetencje wychowawcze nauczycieli i wzbogaciły nasz program wychowawco – profilaktyczny.

Fotorelacja

Zasady pracy szkoły w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19 w okresie od 26.10.2020 do 08.11.2020

Informacja dla rodziców

 1. Uczniowie oddziałów 0-3 uczestniczą w zajęciach bez zmian według ustalonego tygodniowego rozkładu zajęć.
 2. Dla dzieci z oddziałów 0-3 będzie prowadzone żywienie – informacja na temat opłaty za listopad będzie podana w poniedziałek 26.10.2020.
 3. Dla uczniów klas 4-8 opłata za obiady będzie pomniejszona o okres pracy w trybie zdalnym.
 4. Prowadzenie lekcji w klasach 4-8 w trybie zdalnym obowiązuje od 26.10.2020 do 06.11.2020.
 5. Uczniowie klas 4-8 mają obowiązek uczestniczenia w lekcjach on-line, które będą się odbywały z każdego przedmiotu – obowiązek włączenia kamerki w komputerze.
 6. Lekcje on-line w klasach 4-8 rozpoczynają się zgodnie z ustalonym tygodniowym rozkładem zajęć i trwają 30 minut.
 7. Obowiązującą platformą do prowadzenie lekcji zdalnych z  każdego przedmiotu jest MS Teams.
 8. Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia rewalidacyjne w klasach 4-8 odbywają się w sposób zdalny według ustalonego rozkładu. 
 9. Koła zainteresowań (zajęcia pozalekcyjne) mogą się odbywać w trybie zdalnym, o ile uczniowie zgłoszą chęć uczestniczenia.
 10. W oddziałach 0-3 zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się bez zmian.
 11. Psycholog, pedagodzy, logopedzi, świetlica, biblioteka pracują stacjonarnie według ustalonych rozkładów godzin i na dotychczasowych zasadach.
 12. Od poniedziałku 26.10.2020 rodzice, którzy mają braki sprzętowe mogą wypożyczyć ze szkoły laptop na czas prowadzenia nauki w sposób zdalny tj. od 26.10.2020 do 06.11. 2020. Proszę o wcześniejszą rezerwację pisząc na maila szkoły lub przez e-dziennik, a w szkole będzie do uzupełnienia odpowiednia dokumentacja. (>>SZCZEGÓŁY<<)
 13. 02.11.2020 jest dniem wolnym od zajęć, tak jak ustalono wcześniej, z dyżurami dla klas 0-3. 

 

Dyrektor Szkoły

Anna Ewa Fidurska

Informacja dyrektora do rodziców bądź nauczycieli o możliwości użyczenia laptopa 26.10.2020

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem przez MEN od dnia 26 października kształcenia na odległość  Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie ma możliwość użyczenia uczniom klas IV-VIII laptopy. Szczegóły i zasady realizacji użyczeń opisuje regulamin. Osoby chętne do skorzystania z możliwości użyczenia laptopa proszone są o przesłanie wniosku na adres e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

 >>> WNIOSEK<<< 

>>> REGULAMIN <<<

Z wyrazami szacunku – Anna Ewa Fidurska