Galeria Sleńdzińskich zaprosiła uczniów z klas trzecich do udziału w XV MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „MÓJ PAMIĘTNIK” – KOPIUJ MISTRZA!
Uczestnikom konkursu zaproponowano wykonanie kopii lub własnej interpretacji wybranego dzieła Ludomira Sleńdzińskiego z kolekcji Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku. W ramach promocji konkursu uczniowie brali udział w spotkaniach online przybliżających sylwetkę i twórczość Ludomira Sleńdzińskiego, który był malarzem, rzeźbiarzem, profesorem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Politechniki Krakowskiej, członkiem Wileńskiego Towarzystwa Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Artystów „Rytm”. Po zajęciach online nasi artyści z wielkim zaangażowaniem przystąpili do kopiowania dzieł artysty. Życzymy im powodzenia w konkursie.