Przez ponad tydzień uczniowie klasy I e pracowali nad projektem ”Wiosna nadchodzi......”.

Początkiem projektu było otrzymanie listu od Pani Wiosny, w którym prosi nas, żebyśmy uwolnili ją z rąk Pani Zimy. Mieliśmy do wykonania różne zadania: układać z puzzli zwiastuny wiosny, przygotowywać informacje na ich temat, zaprezentować klasie, zrobić gaiki zwiastujące wiosnę, rozwiązywać i układać zadania tekstowe o wiośnie, pięknie je ilustrując, czytać wiersze, zwracając uwagę na intonację, a także pokazywanie je ruchem. Ważnym zadaniem była potrzeba ochrony przyrody. Na koniec namalowaliśmy wspólny obraz "Wiosna"

Mamy nadzieję, że Pani Wiosna niedługo zastuka do naszych drzwi.

Beata Kochanowska

FOTORELACJA