OBIADY ZA LISTOPAD 2021

oddział zerówkowy

21 dni roboczych x 3,80zł

OBIADY – 79,80 ZŁ

Podwieczorki – 31,50 zł

Razem obiady + podwieczorki – 111,30 zł

Konto do wpłat za obiady: 80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

Prosimy o wpłaty do dnia 02.11.2021 r. Wpłaty po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na konto. Kwota odpisów za zgłoszone nieobecności dostępna jest w sekretariacie.