OBIADY ZA LISTOPAD 2021

Dotyczy klas I-VIII

19 dni roboczych x 3,80zł

(01.11 oraz 12.11 -dni wolne od nauki)

OBIADY – 72,20 ZŁ

Konto do wpłat za obiady: 80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

Prosimy o wpłaty do dnia 02.11.2021 r. Wpłaty po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na konto. Kwota odpisów za zgłoszone nieobecności dostępna jest w sekretariacie.