OBIADY ZA CZERWIEC 2022

Dotyczy klas I-VII

16 dni roboczych x 3,80zł

( 01.06.2022 – 23.06.2022 )

OBIADY – 60,80 ZŁ

 klasy VIII - 15 dni   - 57,00 zł

Konto do wpłat za obiady:

80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

Prosimy o wpłaty do dnia 02.06.2022 r. Wpłaty po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na konto.